Als het fout gaat

 

 Contact | Technoteam.jouwweb.nl

viewlogoca00dl5k.large.jpg

 

NEN-EN 1090-1

FPC certificering en CE-markering van staalconstructies

Vanaf 1 juli 2014 moeten alle onderdelen van een dragende staalconstructie voorzien zijn van CE-markering volgens NEN-EN 1090. Een bouwproduct mag namelijk (buiten de overgangsperiode) niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering als voor het product een geharmoniseerde Europese norm is gepubliceerd. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor fabrikanten, maar ook voor opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieursbureaus en tekenbureaus.

Eén van de vereisten om CE-markering op deze producten te mogen aanbrengen is dat de fabrikant FPC-gecertificeerd is door een aangewezen instelling (Notified Body).

 

Wat houdt FPC in?

 

FPC staat voor Fabrication Production Control. FPC is een met ISO 9001 vergelijkbaar kwaliteitsmanagementsysteem. In het kader van staal- en aluminiumconstructies behelst FPC een systematiek in de vorm van een handboek voor fabrikanten om een aanhoudende interne controle toe te passen op het productieproces met behulp van gedocumenteerde procedures, beleid, systematiek voor kwaliteitsborging, eisen en bepalingen, conform eisen in de norm. Het doel is een effectieve productiecontrole en eindproduct dat aan de vereiste kenmerken voldoet.

Voordat een CE-verklaring door de fabrikant kan worden opgesteld voor het betreffende product, is toetsing van het fabricageproces en personeel (dus eigenlijk het FPC-systeem) noodzakelijk. De certificatie van het fabricageproces mag alleen door een aangewezen instelling worden uitgevoerd.

 

FPC implementeren en onderhouden

De fabrikant dient voor het organiseren, implementeren en onderhouden van FPC een verantwoordelijk persoon binnen de organisatie aan te wijzen of hier iemand voor van buitenaf te betrekken.

De verantwoordelijke draagt zorg voor:

 

 • Het specificeren en verifiëren van grondstoffen en componenten voor productie;
 • Met vaste regelmaat uit te voeren onderzoek en testen van van het product, gebruikte materialen, machines en meet-/controleapparatuur, tijdens het productieproces;
 • Verificatie van het eindproduct aan de hand van gestelde eisen met voorgeschreven regelmaat.

 

De verantwoordelijk documenteert de volgende zaken in het FPC-systeem:

 • Procedures en instructies;
 • Een overzicht met eisen en specificaties zoals:
  • toegepaste productnormen;
  • vereisten voor materialen of onderdelen in de productie;
  • eisen voor het product en de verschillende stappen van het productieproces;
  • potentiële milieueisen die samenhangen met de productie en opslag van het product;
 • Mogelijke documenten met aanbevelingen en richtlijnen;
 • Informatieve documenten/referenties: wetten, technologische beschrijving, documentatie, technische, organisatorische overzichten;
 • Registraties waaruit blijkt dat de werking van de FPC doeltreffend is met objectief bewijs door gecontroleerde uitgevoerde activiteiten of resultaten;

 

In het FPC dient tevens een kwaliteitsbeheersingssysteem voor lassen op basis van NEN-EN ISO 3834 te zijn opgenomen om uiteindelijk een CE-verklaring te kunnen afgeven.

 

Toepassingsgebied van de NEN-EN 1090

 

De NEN-EN 1090 is een geharmoniseerde norm (productnorm) voor fabrikanten die valt onder de richtlijn Bouwproducten (89/106/EEG) en eisen stelt aan de prestaties van vervaardigde of bewerkte staal- en of aluminiumconstructiedelen. De norm bevat eisen voor het vaststellen van conformiteit van constructieve onderdelen met producteisen op het gebied van mechanische sterkte, stabiliteit, brandveiligheid, hygiëne, gezondheid, milieu en duurzaamheid. Dit gebeurt door middel van conformiteitsbeoordelingen op de fabricagekenmerken, kenmerken van het constructieve ontwerp en constructieve berekeningen van het product.

De NEN-EN 1090 heeft betrekking op:

 • constructieve stalen en aluminium onderdelen (al dan niet opgenomen in bouwpakketten op de markt gebracht als bouwproducten);
 • stalen onderdelen als onderdeel van staalbetonconstructies (al dan niet gebruikt als onderdeel van een bouwwerk of als constructief onderdeel in de vorm van een bouwpakket);

 

De norm geldt voor constructieve onderdelen in serie en eenmalig gefabriceerde onderdelen inclusief bouwpakketten.

 

Over de NEN-EN 1090 en FPC certificering

Stappenplan FPC certificering en CE-markering

 

Als fabrikant dient u een aantal stappen te ondernemen alvorens bouwproducten volgens de NEN-EN 1090 kunnen worden vermarkt.

 

 • Allereerst zet de fabrikant zelf of met een derde partij een kwaliteitsbeheersingssysteem (FPC) op, inclusief een laskwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN ISO 3834
 • Na implementatie van FPC doet de fabrikant een beroep op een aangemelde instelling om de productiebeheersing te certificeren;
 • Na certificering is de fabrikant geoorloofd het product de voorzien van een CE-verklaring per opdracht.

 

Op staal- en aluminiumproducten kunnen naast de NEN-EN 1090 ook andere richtlijnen van toepassing zijn, zoals de NEN-EN 10025 of NEN-EN 10088.

 

CE-markering

 

CE is geen keurmerk of certificaat, maar een verklaring van de fabrikant dat de producten voldoen aan alle constructieve eisen die in de relevante productnorm(en) gesteld worden.

 

Waarom certificering via TÜV Nederland?

 

 • Bij TÜV Nederland bespaart u op de beoordeling/certificering van FPC als u al in het bezit bent van een geaccrediteerd ISO 9001-certificaat;
 • U ervaart de tientallen jaren ervaring van een certificatieinstelling met beoordeling van kwaliteitsmanagementsystemen en het keurmerk KNS (Keurmerk Stichting Nederlandse Staalbouw);
 • TÜV Nederland is groot geworden door haar klanten in de bouw, we hebben dus enorme affiniteit met uw producten, processen, maar ook waar deze terecht komen;
 • TÜV Nederland beschikt over de aanwijzing om uw FPC-systeem te certificeren.

 

Wilt u meer weten?

 

Voor meer informatie over NEN-EN 1090, certificatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem/FPC of een quickscan van uw organisatie, belt u de heer A. Piers via 0499 - 339 500.