Contact | Technoteam.jouwweb.nl

viewlogoca00dl5k.large.jpg

 

ISO 3834-2

Het is gebruikelijk dat organisaties die (onderdelen van) producten vervaardigen ISO 9001 gecertificeerd zijn. Maar is dit afdoende?

De ISO 9001 certificering geeft geen duidelijke informatie over het lassen, behalve dat dit een “bijzonder proces” is. Om tot een kwaliteitsborgingsysteem voor het lassen te komen is in samenwerking tussen International Standarization Organisation (ISO) en Commission European de Normalisation (CEN) een speciaal normensysteem ontwikkeld. Dit normensysteem staat beter bekend als de ISO 3834-2 norm. Deze norm wordt door afnemers van lasconstructies en lastechnische producten voorgeschreven om de kwaliteit van het laswerk te waarborgen.

De NEN-EN-ISO 3834 is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele lasorganisatie. Deze certificering is het bewijs dat U op het gebied van las technische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft gewaarborgd.

De 3834-2 certificering wordt door opdrachtgevers in de on & offshore, railinfra, defensie en petrochemische industrie vrijwel altijd vereist. Maar ook in andere sectoren wordt steeds meer waarde gehecht aan dit internationaal erkend kwaliteitssysteem voor het lassen.

 

ISO 3834: kwaliteitsborgingsnorm voor het smeltlassen van metalen

 

De ISO 3834 zorgt ervoor dat de organisatie op een beduidend hoger niveau handelt. Door het volgen van de juiste stappen voor, tijdens en na het productieproces wordt een product verkregen met de juiste kwaliteit.

De ISO 3834-2 norm is een kwaliteitsborgingsysteem voor het smeltlassen van metalen. De 3834-2 variant is de meest uitgebreide variant van de certificering. Er zijn eisen gesteld aan alle facetten van het lasproces. Zoals de lasmethodekwalificatie (LMK), eisen voor de lassers, inspecties en NDO (Niet Destructief Onderzoek).

Hier stopt de norm echter niet. In de 3834-2 norm zijn ook opgenomen: aandacht voor uitbesteding, personeel voor inspectie, onderhoud en inspectie van lasmaterieel, materiaaltraceerbaarheid, vastlegging en opvolging van afwijkingen. Ook het laswerk, de opslag en toepassing van lastoevoegmaterialen. Het lassen zelf en eventuele warmtebehandelingen worden ook omschreven.

 

ISO 3834 gecertificeerd

 

3834-2 gecertificeerd. Dit is de meest uitgebreide certificering van het kwaliteitsborgingssysteem. Alle stappen worden van begin tot eind zorgvuldig gecontroleerd. Door de meest uitgebreide certificering bent U de geschikte toeleverancier voor offshore laswerkzaamheden en laswerk in andere kritische sectoren.

Vanaf de orderacceptatie tot aan de productafname worden alle stappen nauwkeurig volgens de kwaliteitsprocedures uitgevoerd. Daarom bent U er er van verzekert dat aan alle kwaliteitseisen zijn voldaan. De ISO 3834-2 certificering geldt ook voor de verzorging van niet destructief onderzoek (NDO), het lassen vanuit gecertificeerde lasmethodebeschrijvingen (WPS, LMB), het lassen volgens de lasmethode kwalificatie (WPQ, LMK), de juiste toepassing en geconditioneerde opslag van lastoevoegmaterialen, het onderhoud aan lasapparatuur, het opleiden en kwalificeren van lassers, visueel onderzoek van de las (EN 970) en materiaaltraceerbaarheid. Het hanteren van de ISO 3834-2 certificering betekent een waarborging voor de kwaliteit van uw product.

De certificering houdt in dat U onder toezicht van de lascoördinator, volgens goedgekeurde procedures, en met gekwalificeerde lassers werkt. ISO 3834-2 is een kwaliteitsbewijs voor de gehele lasorganisatie en wordt in elke fase uitgevoerd; vanaf de orderacceptatie tot het moment van productafname. In het lasbedrijf zijn alle belangrijke kwaliteitsprocedures vastgelegd:

  • Lassen onder toezicht van een gekwalificeerde lascoördinator
  • Lassen volgens de lasmethode beschrijvingen (WPS,LMB)
  • Lassen volgens de lasmethode kwalificatie (WPQ,LMK)
  • Lassen met gekwalificeerde lassers
  • Verzorging van visueel onderzoek en niet destructief onderzoek (NDO)
  • Het juist toepassen van lastoevoegmaterialen en de geconditioneerde opslag
  • Gecertificeerd en navolgbaar materiaal, incl. overstempelen/herwaarmerken
  • Het opleiden en kwalificeren van lassers
  • De onderhoud aan lasapparatuur
  • En tot slot: het leveren van producten volgens alle wettelijke eisen en productspecificaties.

 

Belang van ISO 3834

 

Zelfs met NDO-onderzoek – röntgen, ultrasoon, magnetisch of penetrant – is niet met 100% zekerheid vast te stellen of de verbinding volledig aan de gestelde eisen voldoet. De ISO 3834 is dan ook van groot belang. De randvoorwaarden uit dit kwaliteitssysteem zorgen ervoor dat vooraf met een grote mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat het eindproduct zal voldoen aan de gestelde eisen.

ISO 3834-2 is de meest uitgebreide klasse voor het certificeren van lastechnische activiteiten. Met deze norm is het mogelijk om door middel van procedures, werkinstructies en controles tot een kwaliteitsborgingsysteem te komen voor alle laswerkzaamheden. De kwaliteitsborging volgens ISO 3834-2 staat dan beschreven in Uw kwaliteitshandboek lassen indien gewenst.

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb